top of page

Spitalizare de zi: 

 Medicină internă

    - Dr. Salomia Ionela, Dr. Corneliac Adriana, Dr. Băiceanu Elena 

    - Dr. Căliman Marilena - Gastroenterologie

       Consultații de specialitate, Analize medicale, Ecografie Generală, EKG.

 Endocrinologie

    - Dr. Dinu Roxana Maria

       Consultații de specialitate, Analize medicale, Ecografie, EKG.   

Neurologie

    - Dr. Paraschivescu Elena

       Consultații de specialitate, Analize medicale, Ecografie, EKG. 

În cadrul spitalizării de zi NU se percepe coplată

Condiții de Internare / Externare
Conditii de internare

 

Internarea pacientilor in spitalul nostru se efectueaza doar in urma unui consult de specialitate al unui medic din cadrul spitalului, corespunzator nivelului de competenta al spitalului.

Este exclusa internarea pacientilor cu boli infecto-contagioase precum si a urgentelor care depasesc gradul de competenta si dotare al spitalului.

 

Actele necesare internarii sunt urmatoarele:

 • Certificatul de nastere sau cartea de identitate a pacientului

 • Cardul de sanatate 

 • Adeverinta de salariat (pentru pacientii care solicita concediu medical)

 • Dovada de asigurat pentru a beneficia de decontul de la Casa de Asigurari, iar in acest caz este necesar si Bilet de trimitere de la Medicul de Familie.

 

In momentul internarii, pacientul semneaza Regulamentul Spitalului si Consimtamantul informat in vederea tratamentelor de care va beneficia pe perioada internarii.

 

Conditii de externare

 

Externarea pacientului se va face de catre medicul curant.

Externarea la cerere este posibila doar pe semnatura pacientului/ apartinatorului in cazul pacientilor fara discernamant.

 

Documentele medicale pe care le va primi pacientul la externare sunt urmatoarele:

 • Bilet de externare (epicriza, evolutia pe timpul spitalizarii, rezultatul investigatiilor si recomandarile de urmat dupa externare)

 • Reteta – daca este cazul

 • Certificat de concediu medical – daca este cazul.

 • Adeverinta medicala – daca este cazul

Drepturile și obligațiile pacientului internat

Legea Nr. 46 din 21 ianuarie 2003

Drepturile pacientului internat:

1. Pacientii au dreptul la ingrijiri medicale de cea mai inalta calitate de care societatea dispune, in conformitate cu resursele umane, financiare si materiale.
2. Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana, fara nici o discriminare.
3. Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza.
4. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate.
5. Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii.
6. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale,precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic.
7. Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat in cazul in care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta.
8. Informatiile se aduc la cunostinta pacientului intr-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; in cazul in care pacientul nu  cunoaste limba romana, informatiile i se aduc la cunostinta in limba materna ori in limba pe care o cunoaste sau, dupa caz, se va cauta o alta forma de comunicare.
9. Pacientul are dreptul de a cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana care sa fie informata in locul sau.
10. Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala.
11. Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.
12. Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si, in scris, raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
13. Pacientul are dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata.
14. Pacientul are acces la datele medicale personale.
15. Pacientul are dreptul la informatii, educatie si servicii necesare dezvoltarii unei vieti sexuale normale si sanatatii reproducerii, fara nici o discriminare.
16. Pacientul are dreptul la ingrijiri terminale pentru a putea muri in demnitate.
17. Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, in masura posibilitatilor, mediul de ingrijire si tratament va fi creat cat mai aproape de cel familial.
18. Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara spitalului.

 

Obligaţiile pacientului internat:

Bolnavii internaţi sunt obligaţi să poarte pe durata internării ţinuta regulamentară de spital;

Este interzisă circulaţia bolnavilor decât cele în care sunt internaţi, cu excepţia cazurilor care necesită investigaţii;

Bolnavii internaţi nu pot părăsi unitatea sanitară în ţinuta de spital, fiind interzisă circulaţia pe străzi sau în parcuri în astfel de ţinută;

Este interzis consumul de băuturi alcoolice şi fumatul în incinta spitalului;

Bolnavii internaţi sunt obligaţi să respecte regulamentul de ordine interioară al spitalului şi al secţiei;

Pacienţii sunt datori să respecte unitatea sanitară, personalul medical şi de îngrijire precum şi pe ceilalţi pacienţi;

Respectarea ordinei şi liniştii, păstrarea curăţeniei în incinta spitalului;

Nu se permite tulburarea liniştii, degradarea mobilierului şi bunurilor din dotarea secţiei şi spitalului;

Introducerea în instituţie de aparatură audio-vizuală este posibilă numai cu acordul medicului curant

Drepturi și Obligații Pacienți
Lista analizelor medicale de laborator contractate cu CAS Bacău în spitalizare de zi:
 • 1Hemoleucograma completa-hemoglobina, hematocrit, numaratoare eritrocite, numatatoare leucocite, numaratoare tormbocite, formula leucocitara indici eritrocitari

 • 2Numărătoare reticulocite

 • 3Examen citologic al frotiului sanguin               

 • 4VSH                                                    

 • 5Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO    

 • 6Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh    

 • 7Anticorpi specifici anti Rh la gravidă   

 • 8Timp Quick  și INR   (International Normalised Ratio)

 • 9APTT

 • 10Fibrinogenemie   

 • 11Proteine totale serice                                

 • 12Electroforeza proteinelor serice                

 • 13Feritină serică

 • 14Uree serică                                           

 • 15Acid uric seric   

 • 16Creatinină serică  

 • 17Bilirubină totală                                     

 • 18Bilirubină directă                                   

 • 19Glicemie                                         

 • 20Colesterol seric total                                 

 • 21HDL colesterol                                     

 • 22LDL colesterol                                      

 • 23Trigliceride serice                                  

 • 24TGP                                                    

 • 25TGO                                                  

 • 26Creatinkinaza CK

 • 27Gama GT                                                 

 • 28Fosfatază alcalină                                  

 • 29Sodiu seric   

 • 30Potasiu seric                                          

 • 31Calciu seric total                                 

 • 32Calciu ionic seric                                

 • 33Magneziemie    

 • 34Sideremie  

 • 35Fosfor  (fosfat seric)

 • 36Examen complet de urină (sumar + sediment)    

 • 37Dozare proteine urinare   

 • 38Microalbuminuria (albumină urinară)

 • 39Dozare glucoză urinară   

 • 40Creatinină urinară 

 • 41TSH   

 • 42FT4   

 • 43Parathormonul seric (PTH)

 • 44Hormonul foliculinostimulant FSH                                                    

 • 45Hormonul luteinizant (LH)                                                

 • 46Cortizol                                               

 • 47Testosteron

 • 48Estradiol                                              

 • 49Progesteron                                             

 • 50Prolactină                                             

 • 51Anti-HAV IgM                                     

 • 52Ag HBs (screening) 

 • 53Anti HCV                                  

 • 54Testare HIV la gravidă                          

 • 55ASLO                                                   

 • 56VDRL  sau RPR  

 • 57Confirmare TPHA    

 • 58Antigen Helicobacter Pylori

 • 59Complement seric C3                                    

 • 60Complement seric C4                                    

 • 61IgG seric                                              

 • 62IgA, seric                                             

 • 63IgM seric                                              

 • 64IgE seric                                              

 • 65Proteina C reactivă    

 • 66Factor rheumatoid                                       

 • 67ATPO

 • 68PSA                                                   

 • 69free PSA  

 • 70Examen bacteriologic exudat faringian    - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare bacteriana                                            

 • 71Examen fungic exudat faringian    - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare fungica  

 • 72Urocultură Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare bacteriana

 • 73Coprocultură Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare bacteriana                                        

 • 74Examen micologic materii fecale  -  Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare fungica  

 • 75Examen coproparazitologic (3 probe)     

 • 76Depistare hemoragii oculte                                

 • 77Examene din secreţii vaginale  -  Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare bacteriana                                                

 • 78Examene din secreţii vaginale  -  Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare fungica  

 • 79Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare bacteriana

 • 80Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare fungica

 • 81Examen bacteriologic din secreţii otice - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare bacteriana

 • 82Examen fungic  din secreţii otice - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare fungica

 • 83Examen bacteriologic din secreţii nazale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare bacteriana  

 • 84Examen fungic din secreţii nazale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare fungica 

 • 85Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare bacteriana

 • 86Examen fungic din secreţii conjunctivale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare fungica

 • 87Examen bacteriologic din colecție purulentă - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare bacteriana

 • 88Examen fungic din colecție purulentă - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare fungica

 • 89Antibiograma   

 • 90Antifungigrama  

Lista diagnostice in contract cu CAS Bacau

DENUMIRE CAZ/PROCEDURA/SERVICIU

SPECIALITATEA  MEDICINA INTERNA 

 • Anemia prin carenta de fier secundara unei pierderi de sange (cronica)

 • Alte anemii prin carenta de fier

 • Anemia prin carenta de fier, nespecificata

 • Hiperlipidemie mixta

 • Alte forme de angină pectorală (* fără coronarografie)

 • Cardiopatie ischemică cronică, nespecificată,  fără coronarografie

 • Insuficienta mitrala (valva) (*fără indicaţie de intervenţie chirurgicală)

 • Stenoza (valva) aortică (*fără indicaţie de intervenţie chirurgicală)

 • Insuficienta valva aortica (*fără indicaţie de intervenţie chirurgicală)

 • Flebita si tromboflebita extremitatilor inferioare, nespecificata

 • Vene varicoase cu ulceratie ale extremittailor inferioare

 • Insuficienta venoasa (cronica) (periferica)

 • Infectii acute ale cailor respiratorii superioare, nespecificate

 • Pneumonia virala, nespecificata

 • Alte pneumonii bacteriene

 • Alte pneumonii, cu micro-organisme nespecificate

 • Pneumonie, nespecificata

 • Boala pulmonara obstructiva cronica cu infectie acuta a cailor respiratorii inferioare

 • Boala pulmonara obstructiva cronica, nespecificata

 • Astmul cu predominenta alergica

 • Alte boli pulmonare interstitiale specificate

 • Boala pulmonara interstitiala, nespecificata

 • Boala refluxului gastro-esofagian cu esofagita

 • Boala refluxului gastro-esofagian fara esofagita

 • Ulcerul duodenal, acut fara hemoragie sau perforatie, diagnosticat anterior

 • Alte gastrite acute

 • Gastrita cronica, nespecificata

 • Gastro-duodenita, nespecificata

 • Dispepsia

 • Gastroenterita si colita neinfectioase, nespecificate

 • Sindromul intestinului iritabil cu diaree

 • Sindromul intestinului iritabil fara diaree

 • Hepatita alcoolica

 • Hepatita activa cronica, neclasificata altundeva

 • Hepatita reactiva nespecifica

 • Degenerescenta grasoasa a ficatului, neclasificata altundeva

 • Colecistita cronica

 • Alte colecistite

 • Alte boli specificate ale vezicii biliare

 • Cistita acuta

 • Alta durere abdominala si nespecificata

 • Edem localizat

 • Sindrom vertebro-bazilar

 • Lombago cu sciatica

 • Dorsalgie joasa

SPECIALITATEA ENDOCRINOLOGIE 

 • Diabet mellitus (zaharat) tip 2 cu control slab 

 • Diabet mellitus (zaharat) tip 2 fără complicaţii

 • Gusa multinodulara netoxica

 • Tiroidita autoimuna

 • Mlanutritia proteino-energetica moderata

 • Mlanutritia proteino-energetica usoara

 • Obezitate datorita unui exces caloric

 • Hipotiroidism postprocedural

 • Menstruatie excesiva si frecventa cu ciclu menstrual regulat

 • Menstruatie excesiva si frecventa cu ciclu menstrual neregulat

 • Sangerari excesive in perioada de premenopauza

Analize Medicale Decontate CAS
Lista afecţiunilor medicale în spitalizare de zi şi tarife
Centralizator Cazuri Contractate 2023
bottom of page